ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR 27/28 APRILIE 2020


 

HOTARARI ADOPTATE


Hotararile AGEA si AGOA SIF Moldova SA din data de 27.04.2020 (publicate in MO 1653-1655/11.05.2020, partea a IV-a)


 

CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.002.179.176 50.108.959

 

 

Total actiuni SIF Moldova 1.002.179.176 100,00%
Total actiuni rascumparate SIF Moldova (fara drept de vot) 23.634.057 2,36%
Total actiuni cu drept de vot la data de 31.03.2020 978.545.119 97,64%

 


 

0. SIF2 Prezentare AGA 27 apr 2020 PROCEDURI

1. SIF2 Prezentare AGEA 27 apr 2020

2. SIF2 Prezentare AGOA 27 apr 2020

 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA


1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SIF Moldova

3. Aprobarea reducerii capitalului social

4. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii

5. Data inregistrare

 

Proiect hotarari AGEA


 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA


1. Alegerea secretariatului AGOA

 

2. Raportul CA 2019 - situatii financiare individuale


Anexa 2.1 - VAN 31.12.2019 - anexele 16 si 17 - recalculat

Anexa 2.2 - Situatii financiare individuale 31.12.2019 IFRS, insotite de opinia auditorului financiar

Anexa 2.2.1 - Raport privind activitatea desfasurata de comitetul de nominalizare-remunerare in anul 2019

Anexa 2.3 - Situatia litigiilor la data de 31.12.2019

Anexa 2.4 - Situatia raportarilor catre ASF, BVB

Anexa 2.5 - Declaratie aplicare principii guvernanta corporativa - Reg 2 ASF

Anexa 2.6 - Declaratie de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB


3. Raportul CA 2019 - situatii financiare consolidate


Anexa 3.1 - Situatii financiare consolidate 31.12.2019 IFRS - insotite de opinia auditorului financiar


4. Repartizare profit 2019

5. Prescrierea dividendelor 2016

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor

7. Program activitate si BVC 2020

8. Data inregistrare

 

Proiect hotarari AGOA


 

PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA


1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA

2. Procedura de vot prin corespondenta

3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

4. Formular BVC AGEA

5. Formular imputernicire speciala AGEA

6. Formular BVC AGOA

7. Formular imputernicire speciala AGOA

8. Declaratie Imputerniciri Speciale

9. Declaratie Imputerniciri Generale


 


 

[26.03.2020]

(18:22) Raport curent: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 27/28 aprilie 2020


Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 27/28 aprilie 2020 - publicat in MO 1193/27.03.2020