ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR 30/31 OCTOMBRIE 2020


 

HOTARARI ADOPTATE

 

[30.10.2020, 13:11]Evenimente importante - Desfasurare AGEA si AGOA din 30.10.2020 la prima convocare


 

Hotararile AGEA si AGOA SIF Moldova SA din data de 30.10.2020

(publicate in MO 4351/10.12.2020, in MO 4361/11.12.2020, partea a IV-a) si in MO 503/05.02.2021, partea a IV-a)

 

CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
989.479.176 49.219.907

 

 

Total actiuni SIF Moldova 989.479.176 100,00%
Total actiuni rascumparate SIF Moldova (fara drept de vot) 5.143.934 0,52%
Total actiuni cu drept de vot la data de 19.10.2020 984.335.242 99,48%%

 


 

0. SIF2 Prezentare AGA 30/31 octombrie 2020 PROCEDURI

1. SIF2 Prezentare AGEA 30/31 octombrie 2020

2. SIF2 Prezentare AGOA 30/31 octombrie 2020

 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA


1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Aprobarea modificarii denumirii societatii

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv

4. Data inregistrare

5. Mandatarea Consiliului de administratie

 

Proiect hotarari AGEA


 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA


1. Alegerea secretariatului AGOA

2-3. Numire/revocare auditor financiar

4. Data inregistrare

5. Mandatarea Consiliului de administratie

 

Proiect hotarari AGOA


 

PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA


1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA

2. Procedura de vot prin corespondenta

3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

4. Formular BVC AGEA

5. Formular imputernicire speciala AGEA

6. Formular BVC AGOA

7. Formular imputernicire speciala AGOA

8. Declaratie Imputerniciri Speciale

9. Declaratie Imputerniciri Generale


 


 

[28.09.2020]

(18:00) Raport curent: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 30/31 octombrie 2020


Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 30/31 octombrie 2020 - publicat in MO partea a IV-a 3435/29.09.2020