Profilul companiei SIF Moldova SA (SIF2)

Tipul societatii de investitii - SIF Moldova este incadrata in categoria Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018 si functioneaza cu respectarea prevederilor Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri alternative, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 297 privind piata de capital, Legii 31/1990 privind societatile si a reglementarilor ASF emise in aplicarea legislatiei primare.
Obiectul de activitate:

Informatii generale

ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BBG000BMN5F5
Reuters:  SIF2.BX
CIF: 2816642
J04/2400/1992
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Depozitar-Custode: BRD-GSC
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002 (Conform aviz ASF nr. 9/17.01.2018 si autorizatia ASF nr. 20/23.01.2018)