DIVIDENDE

AN DIVIDEND

2010

Data de inregistrare (data dividend)                10.05.2010
Total dividend repartizat in AGA (lei)                46.718.063
Dividend brut/actiune (lei)                0,09
COTA IMPOZITARE (%) 16% nerezidenti PF si PJ rezidente 10% PJ nerezidenti din tari membre UE sau AELS

 

 

AN DIVIDEND

2009

Data de inregistrare (data dividend)                17.05.2010
Total dividend repartizat in AGA (lei)                31.145.375
Dividend brut/actiune (lei)                0,06
COTA IMPOZITARE (%) 16% nerezidenti PF si PJ rezidente 10% PJ nerezidenti din tari membre UE sau AELS

 

 

 

AN DIVIDEND

2008

Data de inregistrare (data dividend)                15.05.2009
Total dividend repartizat in AGA (lei)                23.359.032
Dividend brut/actiune (lei)                0,045
COTA IMPOZITARE (%) 16% nerezidenti si PF* rezidente 10% PJ* rezidente si membre UE


AN DIVIDEND
2007
Data de inregistrare (data dividend) 16.05.2008
Total dividend repartizat in AGA (lei) 25.954.480
Dividend brut/actiune (lei) 0,05
COTA IMPOZITARE (%) 16% nerezidenti si PF* rezidente 10% PJ* rezidente


AN DIVIDEND
2006
Data de inregistrare (data dividend) 17.05.2007
Total dividend repartizat in AGA (lei) 32.702.644
Dividend brut/actiune (lei) 0,063
COTA IMPOZITARE (%) 16% nerezidenti si PF* rezidente 10% PJ* rezidente