Stimate actionar,

 

Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor SIF Moldova pentru 03/04.08.2017, avand ca principale puncte pe ordinea de zi:

 

Termenele principale pentru pregatirea si desfasurarea AGEA si AGOA sunt:

*Odata cu publicarea convocatorului se pun la dispozitie materialele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, procedurile si formularele de vot (afisate si pe site-ul www.sifm.ro.)

   *19 iulie 2017, ora 10:00 - data pana la care actionarii detinand cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa faca propuneri de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

  *21 iulie 2017 - data de referinta

  *21 iulie 2017 ora 18:30 1 august 2017, ora 10:00 - perioada de exercitare a votului prin corespondenta (buletin de vot scris sau electronic) conform procedurii afisate pe site-ul www.sifm.ro.

 

...Detalii...

Cu stima,

dr. ing. ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General