RAPORTARI PERIODICE 2020 - Informatii privilegiate:


 


ACTIV NET LUNAR

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 /

 

 

Calendar financiar 2020 (21.01.2020, 15:44)

 


 

(18:26) 15.05.2019 Disponibilitate raport CA Trimestrul I 2020

 

Raport CA Trimestrul I 2020

 

Anexa 1.1 - VAN la 31.03.2020 (Anexa 16)

Anexa 1.2 - Situatia detaliata a activelor la 31.03.2020 (Anexa 17)

Anexa 2 - Situatii financiare la 31.03.2020

Anexa 3 - Situatia litigiilor la 31.03.2020

Anexa 4 - Situatia raportarilor ASF, BVB la 31.03.2020