RAPORTARI PERIODICE 2020 - Informatii privilegiate:


 


ACTIV NET LUNAR

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 12_rec /

 

 

Calendar financiar 2020 (21.01.2020, 15:44)

 


 

1. 27.04.2020 (15.32) Raport curent disponibilitate Raport Consiliu de administratie 2020


 

2. Raportul consolidat CA - 2020


2.1 Structura de conducere

2.2. Protejarea intereselor - proceduri judiciare_2020

2.3. Sistemul de control intern si management risc 2020

2.1 Situatii financiare consolidate 31.12.2020, insotite de opinia auditorului financiar

2.4.1 Declaratie persoane responsabile - SF consolidate

 

3. Raportul CA 2020 - individual


3.1 VAN 31.12.2020 - anexele 16 si 17 - recalculat

3.2 Situatii financiare individuale 31.12.2020, insotite de opinia auditorului financiar

3.2.1 Raport privind activitatea desfasurata de comitetul de nominalizare-remunerare in anul 2020

3.2.2 Declaratie persoane responsabile

3.3 Situatia litigiilor la data de 31.12.2020

3.4 Situatia raportarilor catre ASF, BVB 2020

3.5 Declaratie aplicare principii guvernanta corporativa - Reg 2 ASF

3.6 Declaratie de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB


 

26.02.2021 (18:00) Raport curent: Rezultatele financiare preliminare individuale neauditate pentru exercitiul financiar 2020


26.02.2021 (18:00) Rezultate financiare preliminare individuale neauditate la 31 decembrie 2020


26.02.2021 (18:00) Invitatie conferinta telefonica 03.03.2021, ora 15 

(18:00) 13.11.2020 Eveniment important: Disponibilitate Raport CA si Situatii financiare T3 2020

 

Raport CA T3 2020

 

Anexa 1.1. VAN la 30.09.2020 (Anexa 16)

Anexa 1.2. Situatia detaliata a activelor la 30.09.2020 (Anexa 17)

Anexa 2. Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 30.09.2020

Anexa 3. Situatia litigiilor la 30.09.2020

Anexa 4. Situatia raportarilor ASF, BVB la 30.09.2020

  

(18:00) 15.09.2020 Disponbilitate Situatii financiare consolidate insotite de Raportul consolidat al administratorilor - S1 2020

 

Raport CA Consolidat S1 2020

 

Situatii financiare interimare consolidate S1 2020

 


 

(18:00) 14.08.2020 Disponibilitate Raport CA si Situatii financiare S1 2020

 

Raport CA Semestrul I 2020

 

Anexa 1.1. - VAN la 30.06.2020 (Anexa 16)

Anexa 1.2. - Situatia detaliata a activelor la 30.06.2020 (Anexa 17)

Anexa 2. - Situatii financiare individuale la 30.06.2019

Anexa 2.1. - Declaratie persoane responsabile

Anexa 3. - Situatia litigiilor la 30.06.2020

Anexa 4. - Situatia raportarilor ASF, BVB la 30.06.2020

  

(18:26) 15.05.2020 Disponibilitate raport CA Trimestrul I 2020

 

Raport CA Trimestrul I 2020

 

Anexa 1.1 - VAN la 31.03.2020 (Anexa 16)

Anexa 1.2 - Situatia detaliata a activelor la 31.03.2020 (Anexa 17)

Anexa 2 - Situatii financiare la 31.03.2020

Anexa 3 - Situatia litigiilor la 31.03.2020

Anexa 4 - Situatia raportarilor ASF, BVB la 31.03.2020